Aktualności

Facebook

Sprostowanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez wiceministra edukacji

26 sierpnia 2022

SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI ROZPOWSZECHNIONYCH PRZEZ MINISTRA DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO

Nieprawdziwe są informacje, podane przez wiceministra resortu Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego w Programie 1 Polskiego Radia, w myśl których: nauczyciel dyplomowany zarabia 6800 – 6900 zł na rękę, nauczyciel stażysta zarabia 4000 zł na rękę, kwoty podane w pkt 1. i 2. mogą być wyższe, gdy nauczyciel pracuje w nadgodzinach.

Informacje powyższe są nieprawdziwe, gdyż:

1) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami netto (na rękę) a kwotami brutto,

2) podane przez Dariusza Piontkowskiego kwoty nie są kwotami nauczycielskich pensji, a kwotami tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela,

3) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, a nie realną pensją, gdyż składa się z wielu elementów, których część w świetle przepisów prawa pracy nawet nie jest wynagrodzeniem (do średniego wynagrodzenia wlicza się m.in. świadczenia o charakterze socjalnym takie jak: odprawy emerytalne i rentowe),

5) tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela obejmuje także wynagrodzenie kadry kierowniczej szkół i placówek (dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów) za pracę nienauczycielską,

6) wbrew twierdzeniom ministra Piontkowskiego, podane przez niego kwoty nie mogą się powiększyć w przypadku pracy nauczyciela w nadgodzinach, gdyż kwoty tzw. średniego wynagrodzenia, które podał już uwzględniają wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową tj. wynagrodzenie za prowadzenie od 19 do 27 lekcji w tygodniu, o czym Minister jako wieloletni nauczyciel z pewnością wie.

Mając na uwadze powyższe Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, iż Minister Piontkowski niezwłocznie opublikuje na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia – na koszt własny – sprostowanie obejmujące informacje wskazane powyżej w pkt 1-6. Stosowane wezwanie do publikacji sprostowania ZNP prześle ministrowi Piontkowskiemu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku braku reakcji ze strony Pana Ministra Związek Nauczycielstwa Polskiego wykorzysta procedury określone w ustawie Prawo Prasowe, aby sprostować nieprawdziwe informacje.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP