Aktualności

Facebook

Senacka Komisja odrzuca lex Czarnek

3 lutego 2022

1 lutego senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła przyjętą przez Sejm 13 stycznia br. ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 613).

Po wysłuchaniu głosów licznie zgromadzonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, rodziców uczniów, a także przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komisja odrzuciła ww. ustawę stosunkiem głosów 6 do 2.

ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz Edyta Książek z Komisji Pedagogicznej ZG ZNP i Mirosław Kozik, przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP.

Link do transmisji z posiedzenia Komisji:

https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/