Aktualności

Facebook

Rola ZSIP w czasie zagrożenia epidemicznego

12 marca 2021

Zadania zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip), jakie ma do spełnienia w szkole  i placówce oświatowej, wynikają z jego prawa do kontroli stanu i stopnia zabezpieczenia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników oraz zagadnień związanych ze stosunkiem pracy tych pracowników. W związku z tym zsip powinien w swoich planach kontrolnych uwzględnić poniższą tematykę wynikającą z zagrożenia epidemicznego.
Tematyka uwzględnia te zagadnienia, które są niezbędne w przygotowaniu placówki do wymogów związanych z pandemią przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników. Zakres tych działań prowadzonych przez zsip będzie również wynikał  ze sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Rola_zsip_w_okresie_zagrozenia_epidemicznego