Aktualności

Facebook

Relacja: Rozmowy MEiN – ZNP

2 grudnia 2022

30 listopada 2022 r. przedstawiciele ZNP po raz kolejny spotkali się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. To kontynuacja rozmów z 9 listopada, gdy poruszono temat m.in. nauczycielskich wynagrodzeń, umożliwienia powrotu do pracy w szkole osobom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz biurokracji, jaką wywołały ostatnie zmiany w ocenie pracy. Tym razem MEiN poszerzyło formułę spotkania zapraszając na nie także przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych. (…)

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z zaplanowanymi tematami środowego spotkania. To świadczenia kompensacyjne oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli w kontekście nowej oceny pracy nauczycieli.

Omówione zostały także tematy zgłoszone przez ZNP:

– dodatek inflacyjny za rok 2022. To inicjatywa ZNP. Związek przekazał ministrowi wniosek o przyznanie nauczycielom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do 31 grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego. Środki na pokrycie ww. dodatku powinny pochodzić między innymi z niewykorzystanej rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022;

– podwyżki w 2023 roku i propozycja ZNP zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli;

– sprawy emerytalne, w tym możliwość przywrócenia art. 88 KN;

– lex Czarnek 2.0 – negatywne konsekwencje wejścia w życie ustawy. Więcej TUTAJ