Aktualności

Facebook

Rekomendacje Miasteczka edukacyjnego – broszura

14 grudnia 2022

Publikujemy rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka edukacyjnego, które od 8 do 14 października 2022 roku działało w Warszawie pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza” w formie broszury.

BROSZURA: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/12/ZNP_broszura-informacyjna_rekomentacje-miasteczka-edukacyjnego.pdf

W miasteczku odbywały się debaty i dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe. Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji.

Debaty w miasteczku toczyły się wokół ośmiu tematów:

  1. Młodzi nauczyciele
  2. Podstawa programowa i treści nauczania
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca
  4. Czas pracy i warunki pracy nauczycieli
  5. Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji
  6. Nauka i szkolnictwo wyższe
  7. Pracownicy administracji i obsługi
  8. Finansowanie oświaty i wynagrodzenia

Rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka edukacyjnego zostały zaprezentowane 15 października 2022 r. podczas pikiety ZNP odbywającej się przed gmachem ministerstwa edukacji oraz przekazane ministrowi edukacji i premierowi.

Rekomendacje zostały przyjęte przez Prezydium ZG ZNP 7 listopada 2022 r.

Więcej https://znp.edu.pl/rekomendacje-miasteczka-edukacyjnego-broszura/