Aktualności

Facebook

Bezpłatny kurs nauczania języka polskiego jako obcego

28 marca 2022

W szkołach przybywa uczennic i uczniów z Ukrainy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami władze oświatowe mają obowiązek zapewnienia im lekcji języka polskiego. Tymczasem liczba nauczycielek i nauczycieli przygotowanych do nauki języka polskiego jako obcego jest wysoce niewystarczająca. Odpowiadając na nowe potrzeby Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do specjalistów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o pomoc w przygotowaniu wstępnego kursu dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

PILNE!
Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłasza nabór na 70-godzinny kurs przygotowujący do nauczania języka polskiego jako obcego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie kwestionariusza => link