Aktualności

Facebook

9.02.2022 Konferencja prasowa i pierwsze czytanie inicjatywy w Sejmie

9 lutego 2022

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1840) odbędzie się 8 lutego 2022 r. 

28 stycznia otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu poniższą wiadomość mailową: „Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1840 zaplanowane zostało na 48. posiedzenie Sejmu w dniach 8 i 9 lutego 2022 r., które zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  Pierwsze czytanie projektu ustawy zostało zaplanowane wstępnie w pierwszym dniu obrad 8 lutego (wtorek) w godzinach 18.30 – 20.00” oraz zawiadomienie:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/01/Zawiadomienie-Komitet-Inicjatywy-Ustawodawczej.pdf

Więcej TUTAJ

znp_informacja_A4_inicjatywa_obywatelska-2-scaled

Więcej TUTAJ