Aktualności

Facebook

Zarząd SPAiO

Katarzyna Bilewicz
Przewodnicząca

Monika Idzik
Wiceprzewodnicząca

Małgorzata Jurkowska
Sekretarz

Maria Ziółkowska
Członek Zarządu Sekcji

Iwona Burzymowicz
Członek Zarządu Sekcji

Katarzyna Prondzińska
Członek Zarządu Sekcji

Beata Wojciechowska
Członek Zarządu Sekcji