Aktualności

Facebook

Zarząd SEiR

Gabriela Polkowska
Przewodnicząca Sekcji

Ludmiła Śmigielska
Wiceprzewodnicząca Sekcji

Johanna Poniedzielska
Wiceprzewodnicząca Sekcji

Wiktoria Kwiatkowska
Sekretarz

Janina Rychter-Moskaluk
Skarbnik

Franciszek Buraczewski
Członek Zarządu Sekcji

Halina Gągała
Członek Zarządu Sekcji

Krystyna Jarmuł 
Członek Zarządu Sekcji

Maria Mucha
Członek Zarządu Sekcji

Maria Salamon
Członek Zarządu Sekcji

Lucyna Szymczewska
Członek Zarządu Sekcji