Aktualności

Facebook

Regulaminy ZNP

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP
ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH CZŁONKOM ZNP ODDZIAŁU W SŁUPSKU
WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ

System preferencji dla członków ZNP

Regulamin nadania Złotej Odznaki ZNP
Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP

Regulamin nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP
Wniosek o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP