Aktualności

Facebook

Prawo związkowe i oświatowe

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa Prawo oświatowe

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa Karta Nauczyciela

Kodeks pracy

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Rozporządzenie w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia