Skontaktuj się z nami

Podaj swoje dane adresowe

Aktualności

Archiwa

Prawo związkowe i oświatowe

Baza aktów prawnych ( BIP )

_________________________________________________________________________________________

 

Prawa i obowiązki nauczyciela

 

_________________________________________________________________________________________

 Wstępne badania lekarskie pracowników

badania_lekarskie ikonka_pdf

 

________________________________________________________________________________________

 

Kiedy można przenieść ucznia do innej szkoły?

przeniesienie_ucznia ikonka_pdf

 

_______________________________________________________________________________________

 

 Czy nauczyciel może podać uczniowi leki?

podanie_leku ikonka_pdf

 

______________________________________________________________________________________

 

Dojazd do ucznia na nauczanie indywidualne

dojazd_do_ucznia ikonka_pdf

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Czas pracy nauczycieli

Zgodnie z art. 42 ust. 1 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym

wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Choć

nauczycieli obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy…..

Czas pracy nauczycieli word_ikonka

______________________________________________________________________________________

 

Pomoc psychologiczno pedagogiczna

 

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach podpisane

 

Pomoc psychologiczno pedagogiczna word_ikonka

______________________________________________________________________________________