Aktualności

Facebook

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Oddziałowa Komisja Rewizyjna przeprowadza:

  • Coroczne i bieżące kontrole realizacji uchwał Zarządu Oddziału
  • Kontrole finansowe związane z realizacją planu finansowego Zarządu Oddziału
  • Kontrole ognisk w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji
  • Kontrole dokumentacji Zarządu Oddziału
  • Kontrole realizacji zadań statutowych i planów finansowych za okres kadencji

Przewodnicząca OKR uczestniczy w zebraniach Zarządu Oddziału.


Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Słupsku – kadencja 2019-2024:

Magdalena Szumiło
Przewodnicząca

Grażyna Barańska
Wiceprzewodnicząca

Grażyna Krupiarz
Sekretarz

Agnieszka Kolańczyk-Kornatowska
OSEiR

Ewa Kajfasz
OSPAiO