Aktualności

Facebook

Ogniska ZNP

Przedszkole Miejskie nr 1
Ognisko nr 43

Przedszkole Miejskie nr 2
Ognisko nr 42

Przedszkole Miejskie nr 3
Ognisko nr 54

Przedszkole Miejskie nr 4
Ognisko nr 56

Przedszkole Miejskie nr 6
Ognisko nr 22

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
Ognisko nr 52

Przedszkole Miejskie nr 9
Ognisko nr 48

Przedszkole Miejskie nr 10
Ognisko nr 10

Przedszkole Miejskie nr 11
Ognisko nr 23

Przedszkole Miejskie nr 15
Ognisko nr 27

Przedszkole Miejskie nr 23
Ognisko nr 32

Przedszkole Miejskie nr 24
Ognisko nr 40

Przedszkole Miejskie nr 31
Ognisko nr 45

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32
Ognisko nr 44

Szkoła Podstawowa nr 1
Ognisko nr 11

Szkoła Podstawowa nr 2
Ognisko nr 4

Szkoła Podstawowa nr 3
Ognisko nr 25

Szkoła Podstawowa nr 4
Ognisko nr 20

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Ognisko Nr 51

Szkoła Podstawowa nr 6
Ognisko nr 2

Szkoła Podstawowa nr 8
Ognisko nr 39

Szkoła Podstawowa nr 9
Ognisko nr 9

Szkoła Podstawowa nr 10
Ognisko nr 46

Szkoła Podstawowa nr 11
Ognisko Nr 21

I Liceum Ogólnokształcące
Ognisko nr 28

II Liceum Ogólnokształcące
Ognisko nr 17

V Liceum Ogólnokształcące
Ognisko nr 12

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ognisko nr 29

Zespół Szkół „Elektryk”
Ognisko nr 18

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego
Ognisko nr 59

Zespół Szkół Technicznych
Ognisko nr 8

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
Ognisko nr 7

Zespół Szkół Ekonomicznych
Ognisko nr 35

Technikum Leśne w Warcinie
Ognisko nr 53

Zespół Szkół Agrotechnicznych
Ognisko nr 14

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna
Ognisko nr 24

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ognisko nr 15

Zespół Placówek Oświatowych
Ognisko nr 47

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ognisko nr 55

Młodzieżowy Dom Kultury
Ognisko nr 13

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
Ognisko nr 36