Aktualności

Facebook

Janina Rychter

Urodziła się 4 lipca 1930 r. w Stanisławowie. W szeregi Związku wstąpiła 16.08.1950 r. wraz z rozpoczęciem pracy jako nauczycielka szkoły podstawowej – 1 września 1950 r., absolwentka Liceum Pedagogicznego w Słupsku (1946-1950) oraz Studium Nauczycielskiego w Kołobrzegu (ukończenie – 1965 r.)

Najpierw została zatrudniona jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Objeździe (1950-52), a od 1953 r. przeniosła się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku, by podjąć pracę jako nauczycielka świetlicy
i nauczania początkowego. Od 1965 r. do 31.08.1985 r. pełniła funkcje kierownicze, w tym dyrektora tejże placówki.

Nasza Janeczka była jedną z niewielu osób, które tak osobiście i z pełnym oddaniem wcielały ideały związkowe w życie. Po zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę w 1985 r. cały swój wolny czas poświęcała byłym pracownikom placówek oświatowych skupionych w Oddziałowej Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP w Słupsku i pracowała tak od ponad trzydziestu lat(!). Zasiadała pełniąc nadal swoją służbę
w zarządach ogniw związkowych ZNP zabiegając o pomoc dla członków, których los był szczególnie trudny. Jako członek Komisji Socjalnej Oddziału ZNP troszczyła się o wsparcie dla najuboższych. Od wielu lat pełniła funkcję skarbnika SEiR, angażowała się w organizację imprez integracyjnych, comiesięcznych spotkań członków tej sekcji, współpracowała w organizowaniu wycieczek. Stanowczość, chęć działania oraz silna osobowość inspirowała i aktywizowała do działania innych członków Związku oraz osoby niezrzeszone przebywające okazjonalnie na spotkaniach bądź współuczestniczące w życiu sekcji. Jako członek Prezydium Zarządu Oddziału uczestniczyła w szkoleniach związkowych oraz zebraniach i naradach prezesów ognisk sprawując pieczę nad ich organizacją. Dbała o stan jakościowy i ilościowy dóbr materialnych będących w posiadaniu Oddziału.

Na szczególną uwagę zasługuje praca naszej koleżanki Janeczki na rzecz uporządkowania dokumentacji związkowej. Dokonała wzorowej archiwizacji dokumentów byłego Okręgu Słupskiego za okres od 1990-2000 oraz Oddziału w Słupsku. Szczególną opieką otaczała młodych nauczycieli – członków ZNP, których wspomagała w budowaniu zaszczytnego autorytetu nauczyciela służąc wieloletnim doświadczeniem i cennymi uwagami.

W swym działaniu odznaczała się twórczą i kreatywną postawą wprowadzając wiele innowacji oraz ciekawych pomysłów. Aktywnie działała w zespole do spraw organizacji 95-lecia ZNP oraz nadania sztandaru w słupskim Oddziale ZNP, a także kolejno w zespole do spraw obchodów 100-lecia, 105-lecia, potem 110-lecia ZNP. Jej zaangażowanie i pasja, z którą oddawała się swojej działalności były nieocenione w pracy związkowej. Bardzo czynnie działała przy redagowaniu Informatora Okręgowej SEiR, który wydawany był cyklicznie, co kwartał.

Funkcje pełnione w strukturach ZNP:

  1. Pracownik Biura Okręgu ZNP w Słupsku 1993-2000
  2. Członek Okręgowej SEiR ZNP w Słupsku 1994–1998
  3. Członek Zarządu Okręgu ZNP w Słupsku 1998–2000
  4. Członek Zarządu Okręgowej SEiR ZNP w Słupsku 1998- 2000
  5. Członek Zarządu Okręgowej SEiR ZNP w Gdańsku 2000-2002
  6. Członek Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku od 2002-2019
  7. Członek Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku 2002-2019

Wielokrotnie została uhonorowana licznymi odznaczeniami, w tym:

Wiersz o Jance-dyrektorce autorstwa uczniów ze szkolnego samorządu:

Rudą ma czuprynkę, zawsze uczesaną,
patrzy bystrym wzrokiem na młódź rozbrykaną.
Trzęsie pękiem kluczy, gdy po szkole bieży,
uczy geografii, gdzie i co tam leży.
Ciągle „zalatana”, wiecznie zakrzątana,
jest przez młodzież szkolną ogromnie lubiana.
Jest całości mózgiem, czyli dyrektorem,
bardzo ją cenimy i sto lat życzymy!

30 grudnia 2021 r. Ostatnie pożegnanie śp. Janiny Rychter-Moskaluk

pozegnaniepopopopożeghnanie