Aktualności

Facebook

Historia

Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku

Koleżanki! Koledzy!

W 100-lecie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-tą rocznicę utworzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego struktur w Słupsku (Ognisko, Oddział Powiatowy), przekazuję Wam „Kalendarium działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku w latach 1945-2005. Dla pełnego obrazu historii Związku w Słupsku włączyłam do wyżej wymienionego Kalendarium fragmenty działalności Ogólnokrajowej Organizacji ZNP – Zarządu Głównego, Krajowych Sekcji Związkowych i częściowo Okręgu ZNP w Słupsku. Przedstawiłam również działaczy ZNP, którzy tworzyli Związek w Słupsku i działali oraz działają na rzecz poprawy warunków życia i pracy pracowników oświaty, warunków funkcjonowania oświaty, zapewnienia jednakowego startu w życie dzieciom. Ze względu na brak materiałów w bardzo małym zakresie przedstawiam działalność Ognisk ZNP.

Podejmując się opracowania niniejszego Kalendarium starałam się dać odpowiedź członkom ZNP w Słupsku, na często stawiane pytanie:, „Co mi ten Związek daje?”. Czy udało mi się to osiągnąć, oceńcie sami.

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Oddziale ZNP w Słupsku. Mam nadzieję, że będzie inspiracją do dalszych prac nad historią ZNP w naszym mieście, a wspomnienia działaczy, wywiady z nimi i ich życiorysy będą jego uzupełnieniem.

Serdeczne podziękowania za współpracę składam Koleżankom: Gabrieli Bereżeckiej, Ewie Jakubczyk, Alinie Doktór, Janinie Rychter- Moskaluk, Dorocie Palusińskiej oraz Zarządowi Oddziału za podjęcie trudu sfinalizowania i wydania wyżej wymienionego Kalendarium.

Z koleżeńskim pozdrowieniem – Maria Danuta Jędrasik

 

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1961-2005

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1949-2005

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA ZNP W SŁUPSKU W LATACH 1945-2005

KRONIKA CHÓRU ZNP W SŁUPSKU 1962-1972