Aktualności

Facebook

Posiedzenia ciał statutowych

TERMINARZ POSIEDZEŃ CIAŁ STATUTOWYCH – 2021 rok

Ze względu na pandemię COVID-19 posiedzenia ciał statutowych odbywają się zdalnie w aplikacji Teams.

Regulamin zwoływania, odbywania posiedzeń i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej władz i kolegialnych organów statutowych ZNP


14.12.2021 r. zdalne Posiedzenie Prezesów Ognisk ZNP.

IMG-20211215-WA0080


Połączone posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezydium ZO ZNP odbyło się 11 maja 2021 r. o godz. 13.00.

185123386_275511320922679_5157475741794885772_n