Skontaktuj się z nami

Podaj swoje dane adresowe

Aktualności

Archiwa

Życzenia świąteczne :)

wielkanoc2016-1141x585

 Wam i Waszym rodzinom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy – członkowie ZO ZNP w Słupsku


 

Relacja Fotograficzna z Gdańska 6 II 2016

Gdańsk-06-02-2016

Foto Gdańsk 6 lutego 2016 r


Uwaga bal karnawałowy ZNP odwołany

Informujemy, że ze względu na małe zainteresowanie bal karnawałowy ZNP został odwołany.


Uwaga zabawa choinkowa dla dzieci odwołana!

 Z przykrością zawiadamiamy, że z uwagi na bardzo małe zainteresowanie bal choinkowy dla dzieci w tym roku musiał zostać odwołany.


 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Aby w nadchodzącym roku

udało się zrealizować to co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi

w ich osiągnięciu i zapobiec temu,

co wydarzyć się nie musi.

 

Życzymy dużo radości i sukcesów,

mądrego lenistwa w sprawach

nieistotnych i zdrowego zatroskania

w tych najistotniejszych.

 

wszystkiego co najlepsze życzy Zarząd Oddziału ZNP w Słupsku


Finał obchodów 110 rocznicy ZNP

110-lat

14 grudnia w teatrze „RONDO” odbyła się uroczystość finalizująca obchody 110 rocznicy powstania ZNP oraz 70-lecia powstania Oddziału ZNP w Słupsku i 10 lecia chóru ZNP „Academia Musica”


 

Nauczycielski Dzień Protestu

 s-ZNP-18-04-2015-109

14 października br. odbędzie się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Demonstracja rozpocznie się o godz. 13.00. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożą petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz.

Wspólne postulaty środowiska oświatowego:

• zwiększenie nakładów na edukację

Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;

• podniesienie płac

Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;

• przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji

Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;

• zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły

Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

 

FILM 


 

 Siatkówka 2015

XV Turniej Pracowników Oświaty

w Piłce Siatkowej

Memoriał im. Tadeusza Gwiżdża już 7 listopada 2015

materiały do pobrania w aktualnościach obok po lewej :)


Nasi kandydaci do parlamentu:

Markowska1

Elzbietra_Markowska_Zjednoczona_Lewica  prezes oddziału pomorskiego ZNP

Potulski

Franciszek_Potulski_Zjednoczona_Lewica – b. wiceminister edukacji, członek Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP

 


 

Festyn Oddziału ZNP

festyn-znp-2015

Relacja fotograficzna z imprezy Naszego Oddziału

 


 

ZNP WCHODZI W SPÓR ZBIOROWY Z RZĄDEM

W związku z brakiem reakcji rządu na postulaty ZNP zgłaszane od początku tego roku, Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego z dniem 1 września 2015 r. wchodzi w spór zbiorowy z rządem.

– Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP – mówił Prezes ZNP – Dlatego 25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

ZNP oczekuje podjęcia rozmów nad zgłoszonymi żądaniami.

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU

na dzień 1 września 2015r.

 

Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.

Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom
fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące
szkoły i pracodawców.

Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki
oświatowej państwa.

Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 


 

List na początek roku

Szanowne Koleżanki!

Szanowni Koledzy!

Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016, ciesząc się z powrotu do pracy i nowych wyzwań, jakie niesie nam każdy dzień spędzany w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

Od września Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję protestacyjną. Zdecydowaliśmy się wejść w spór z rządem, ponieważ to rząd jest adresatem naszych postulatów. Niestety, po drugiej stronie nie ma woli dialogu. Tymczasem dostrzegamy pilną potrzebę rozmowy na temat naszych postulatów, wśród których znajdują się m.in.: zwiększenie nakładów na edukację, zahamowanie procesu przekazywania szkół, podwyższenie o 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomnę, że płace zasadnicze nauczycieli po raz ostatni wzrosły od 83 zł do 114 zł trzy lata temu.

Domagamy się finansowego uznania i poszanowania zawodu nauczyciela.

Drodzy nauczyciele!

Życzę zadowolenia z pracy, dobrych relacji w gronie pedagogicznym oraz inspirujących spotkań z uczniami i ich rodzicami.

Drodzy Uczniowie!

W nowym roku szkolnym życzę Wam zajęć z nauczycielami rozwijającymi twórcze myślenie, dbającymi o Wasz wszechstronny rozwój.

Drodzy Rodzice!

Każda szkoła powinna zapewniać uczniom nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także wsparcie i opiekę. W szkole dzieci powinny czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Jeśli chcecie, by Wasze dzieci miały dostęp do takich placówek, do  bezpłatnej edukacji i wysokiej jakości kształcenia, wesprzyjcie nas w staraniach o dobrą, publiczną i samorządową szkołę!

Razem dla edukacji możemy zrobić więcej!

Dobrego roku szkolnego 2015/2016!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP


 

Spotkanie z Prezydentem Słupska 26 V 2015

Podziękowania

Zarząd Oddziału ZNP w Słupsku bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom manifestacji 18 kwietnia 2015 w Warszawie. Wasza postawa szanowne koleżanki i koledzy jest godna szacunku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wysiłek.

WIDEO: Podziękowania Prezesa ZNP Sławomira Broniarza

Filmowa relacja z naszego wyjazdu: Relacja filmowa Warszawa 18 kwietnia 2015

18 kwietnia w Warszawie odbyła się manifestacja ponad 22 tysięcy pracowników oświaty. Hasło manifestacji  „Joanna robi nas w balona” chyba najlepiej oddaje nastroje z jakimi przyjechali członkowie ZNP. Inne pojawiające się hasła to „Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!”, „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!”, „Żądamy podwyżek płac!”, „Żądamy dialogu!”, „Stop likwidacji szkół i przedszkoli!”, „Koniec z łamaniem prawa oświatowego!”.„Razem dla edukacji”. Poniżej relacja fotograficzna.

UWAGA !

Nadzwyczajne posiedzenie prezesów ognisk z udziałem Prezes Okręgu Pomorskiego /26 marca 2015 godz. 15:00/

 

Rozpoczyna się ogólnopolski protest

Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br./ sobota /. Dość lekceważenia , ignorowania nauczycieli ! – zerwania rozmów przez ministra edukacji ze stroną związkową reprezentującą środowisko oświaty / utrata legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego / ZNP żąda : – 10% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. / od 2012r. zamrożenie kwoty bazowej i brak wzrostu wynagrodzeń / – powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela); – zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli – uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty, – przeciwdziałania patologicznym sytuacjom związanym z przekazywaniem szkół samorządowych innym podmiotom – upowszechnienia wychowania przedszkolnego – rozmów o kształceniu zawodowym nauczycieli i zmianie obecnego systemu tak, aby studia lepiej przygotowywały do wykonywania zawodu Nie ma zgody ZNP na : – likwidację Karty Nauczyciela (wyrok Trybunału Konstytucyjnego : „ Karta Nauczyciela jest instrumentem prawnym służącym zapewnieniu bezpłatnej oświaty o odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie „) – brak odpowiedzialności państwa i aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych , przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej , prywatyzacji oświaty, dyskryminacji w zatrudnianiu pracowników – wyzbywania się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych / ograniczenie roli nadzoru pedagogicznego / oraz realizacji zadania własnego – prowadzenia oświaty publicznej przez samorządy – zmianę przepisów prawa bez ustawowego upoważnienia / „ dostosowanie „ prawa oświatowego do potrzeb oświaty niepublicznej – urynkowienie i komercjalizacja edukacji / biznes oświatowy / Plan działania okręgu pomorskiego ZNP do 18 kwietnia br : – zapoznanie dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących z treścią Uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – od 19 marca br. przeprowadzanie kampanii informacyjnej w ogniwach organizacyjnych – oflagowanie, oplakatowanie szkół i placówek oświatowych – do odwołania / dostarczonych przez ZG ZNP i ZOP ZNP / – odprawa prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego – 23 marca 2015r. – koordynatorami wyjazdu są : prezesi oddziałów z siedzibami w powiatach / minimum jeden autokar na powiat /. Wynajem autokaru pokrywa ZG ZNP . – ze względów organizacyjnych / kontakt + ubezpieczenie uczestników / proszę o przygotowanie LISTY UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI 18 kwietnia 2015r. wg. wzoru

LP Nazwisko i imię PESEL Miejsce zamieszkania Tel. komórkowy.

Nowy statut ZNP

Na stronie ZG ZNP pojawił się tekst aktualnego statutu Naszego Związku. Nowy statut też na naszej stronie w dziale dokumenty. Polecamy !

Terminarz zebrań na 2015

Informujemy, że w dziale „dla prezesów” zamieszczono pełny terminarz zebrań na 2015

Bal ZNP

31 stycznia 2015r odbył się tradycyjny bal ZNP organizowany przez ZO ZNP w Słupsku. Bal ZNP był jednocześnie inauguracją obchodów 110 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego, czego symbolem był przepyszny tort. Poniżej kilka zdjęć z zabawy.

Choinka dzieci członków ZNP

31 stycznia 2015r miała miejsce tradycyjna zabawa choinkowa dzieci członków ZNP. Wspaniałe zabawa miała miejsce w sali SP 1 przy ulicy Lutosławskiego. Liczne konkursy i zabawy prowadził zespół „Frajda” Faktycznie była to prawdziwa frajda dla dzieci i przybyłych rodziców zwłaszcza, że koleżanki z ZO ZNP w Słupsku oraz ogniska ZNP przy SP1 zadbały tradycyjnie o poczęstunek i nagrody w konkursach. Poniżej linki do fotograficznej relacji oraz do paczki ze zdjęciami z imprezy. Do zobaczenia za rok ! tu więcej zdjęć Galeria fotograficzna tu do pobrania wszystkie zdjęcia Paczka ze zdjęciami 720 MB Uwaga! długi czas pobierania

BAL ZWIĄZKOWY

 

Występ Chóru ZNP ACADEMIA MUSICA

Kościół Mariacki sobota 17 stycznia 2014 godz. 18.45 wstęp wolny

 

ZNP Zarząd Oddziału w Słupsku

Życzy wszystkim pracownikom oświaty oraz ich rodzinom wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015.

ZNP Zarząd Oddziału w Słupsku

Zaprasza dzieci członków Związku na zabawę choinkową choinkaZabawa odbędzie się 31 stycznia 2015 r w godzinach 11.00 – 13.00 w SP1 przy ulicy Lutosławskiego. Zapisy u prezesów ognisk.

ZNP Zarząd Oddziału w Słupsku

zaprasza na coroczny BAL ZWIĄZKOWY termin: 31 stycznia 2014 g. 19.00 miejsce : Gościniec , Młyn Słupski koszt: 85 zł członek ZNP 95 zł pozostałe osoby Alkohol we własnym zakresie. Zapisy i wpłaty do dnia 15 stycznia 2015 r w biurze Zarządu Oddziału ZNP w Słupsku ul. Sienkiewicza 3

Słupsk ma nowego prezydenta

Robert_Biedroń_Sejm_2014   Decyzją większości słupszczan został nim Robert Biedroń, poseł na Sejm RP okręgu gdyńsko-słupskiego. Nowemu Prezydentowi gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, które będą dobrze służyły naszemu miastu i jego mieszkańcom. Wyrażamy również nadzieję na dobrą współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, wsłuchiwanie się w postulaty słupskiego środowiska oświatowego oraz działania, które będą przyczyniały się do podnoszenia jakości kształcenia… Panu Prezydentowi życzymy wielu przyjaciół oraz sprzymierzeńców w codziennej pracy na rzecz Słupska, jak również pięknego pobytu w naszym mieście

22 listopada 2014 odbył się XIV Turniej Piłki Siatkowej

Pracowników Oświaty.

Debata kandydatów na stanowisko Prezydenta Słupska   8 listopada 2014r w siedzibie naszego Zarządu Oddziału ZNP odbyła się ciekawa debata kandydatów na stanowisko Prezydenta Słupska. Na spotkanie przybyli dwaj panowie posłowie tj. Robert Biedroń i Zbigniew Konwiński, przybyli też wiceprezydent miasta Andrzej Kaczmarczyk oraz radny Robert Kujawski, zabrakło natomiast Andrzeja Twardowskiego. Wypowiedzi kandydatów dotyczyły przede wszystkim sytuacji oświaty w Słupsku choć kandydaci  poruszali też i inne kwestie dotyczące swojego programu wyborczego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie

Zarząd Oddziału ZNP w Słupsku 

 

Relacja FOTO z debaty